verticalline
konstprojektline
intervjumed-line

The Myers Briggs Indicator Test är ett personlighetstest som mäter personliga preferenser och förmågor och är universellt använt inom dagens rekryteringsbransch. Ur denna modell har även andra typer av personlighetstester vuxit fram och idag finns tusentals sådana tester tillgängliga via nätet.

I verket Personality CV Performance från 2003 delar konstnären ut vad som för de närvarande verkar vara hennes CV brev, standardiserat och traditionellt, framför allt likformigt. I själva verket är det 41 olika versioner av hennes ’personliga’ och ’individualiserade’ CV, som bygger på ett par hundra personlighetstester som konstnären genomgått och som alla utlovat att framhålla det unika med just hennes personlighet. Den initiala förmodan om att alla närvarande delar en kollektiv och objektiv bild av Alessandras persona, speglat genom ett Curriculum Vitae, ruckas så småningom och betraktaren blir sakta varse att hen bär på en egen föreställning om vem subjektet ifråga är. Men vem är egentligen detta subjekt?
Personality CV Performance genomfördes på Goldsmiths Collage 2003 och på Konsfack 2004.

Alla 41 Personality CV ingick i Di Pisas Degree Show på Goldsmiths Collage 2003 och ersatte då hennes ordinarie konstnärspresentation.

Personality CV #31 publicerades i NUKE Magazine No1, 2004
id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo id photo