verticalline
konstprojektline
omadp-linje
untitled_propaganda untitled_pr untitled_softpower

Untitled (Propaganda / PR / Soft Power), 2008
Digitaltryck (63x95 cm)1622 myntade påven Gregorius XV begreppet propaganda, vars metoder syftade till att sprida kristendomen. Ordets moderna politiska innebörd och dess negativa klang uppkom först i samband med första världskriget och den ryska revolutionen. Begreppet PR – Public Relations – myntades av Edward Bernays i syfte att rentvå de påverkningstekniker som propagandan grundar sig på, med övertygelsen om att olika propagandastrategier kan visa sig vara användbara även under fredstid och då till förmån för den växande kommersiella marknaden. Det relativt nya begreppet Soft Power, myntat av Joseph S. Nye. omfattar de påverkansstrategier som använder sig av attraktionens och förförelsens makt. Dessa metoder anses vara de kanske mest effektfulla då de framförallt påverkar individen på det omedvetna planet.

De politiska visuella propagandametoderna som renodlades under ryska revolutionen i konstruktivistisk anda, innehöll ett övertydligt bildspråk – läsbart för alla, inklusive landets alla analfabeter – och då dessa bilder visade sig ha stor effekt kom denna estetik att implementeras även på andra håll runt om i världen. Detta formspråk vidareutvecklades sen genom de reklambilder som växte fram under kommersialismens framfart i USA efter andra världskriget. Nu var det dock framförallt Freuds teorier om sexualitetens drivkraft för mänskligt handlande som låg till grunden för bildernas konceptuella inriktning, då denna sexualdrift ansågs kunna locka till ökad konsumtion. Enligt den visuella retorik som implementeras genom soft power, är det egentliga budskapet underliggande och kopplingen till avsändaren och dess syfte går ofta ej att härleda till den faktiska visuella bilden. För då soft power fungerar som den ska, förför den oss i en viss riktning utan att vi ens kan erinra oss ha blivit ledsagade.

Verket Untitled (Propaganda / PR / Soft Power), skapades till utställningen "Qui vive?" Biennale for Young Art, i Moskva (2008) och består av tre affischer. De utgår till stor del från befintliga bilder och är i mer eller mindre grad approprierade och manipulerade. Syftet med verket var att utforska de olika visuella metoder som genom tiden utformats för att sprida och påverka politiska liksom kommersiella intressen.

Untitled (Propaganda / PR / Soft Power), medverkade också på utställningen Living in a Modern Society, på Kaliningrad State Art Gallery 2009.
Qui Vive, Biennal For Young Art, Moskva

Utställningsdokumentation: "Qui vive?" Biennale for Young Art, Moskva, 2008
Foto: Alessandra Di Pisa