verticalline
konstprojektline
untitled-line

“Vi kommer formlösa till världen, men med hjälp av vår omgivning bygger vi upp en form – ett eget jag. Samtidigt som vi har behov av att forma oss ett eget jag drivs vi också av en önskan att passa in. Vi försöker därför manipulera vår form så att den ska passa den allmänna formen. Men då vi gör det, förlorar vi vår egen form och vi förlorar vårt jag, eftersom det egentligen inte finns någon allmän form. Den allmänna formen bygger endast på en myt, men då vi försöker rekonstruera myten förvandlas den till verklighet.”
Jean Baudrillard, The Consumer Society – Myths and Structures

I konsumtionssamhället, där individens främsta uppgift är att vara konsument, skapas myten om det önskvärda jaget via reklamen. Varje scen i videoverket You Are All I Need To Get By består av imitationer av scener från diverse olika reklamfilmer. Konstnären gör här sitt yttersta för att efterlikna de modeller som förmedlar en bild av hur en yoghurt bör ätas, kroppen rengöras och läppstift appliceras. Reklamens visuella retorik som ständigt lockar till konsumtion genom att utlova löftet om produkternas förmåga att transformera konsumenten till ett i allra högsta grad åtråvärt objekt, förvandlas i Di Pisas verk snarare till en parodi.You Are All I Need To Get By har ställts ut på:
This Is Not Film, Clarion Hotel, 2004
3rd International Student Triennial, Marmara University, Istanbul, 2003
Homebase HOUSE of Yokota American Army Base, Tokyo, 2002
Innerside: Projections, The Redgate Gallery, London, 2003
You Are All I Need To Get By, 2002