verticalline
konstprojektline
omadp-linje
omadp_konstakuten


Om Alessandra Di Pisa - Ett Parallaktiskt Perspektiv, 2006
Medium: Text (4693 characters)
Om Alessandra Di Pisa - Ett Parallaktiskt Perspektiv kan beskrivas som ett metaverk. Det är ett textbaserat konstverk och fungerar autonomt som sådant, men det är samtidigt en text som fungerar som en beskrivning av sin egen existens. Texterna Di Pisa använt sig av i verket är tagna från konstkataloger skrivna om andra konstnärer. Det är texter som har producerats med syfte att skapa en fördjupad förståelse för andra konstnärer, men som här blir ett konstverk i sin egen rätt.

Verket utgår från Di Pisas intresse för relationen mellan konstnärlig praxis och teori genom den retorik som nyttjas för att beskriva och analysera konstverk eller konstnärskap.

Textverket producerades åt och publicerades av
Konstakuten 1995-2005, Det Etablerade Alternativet, 10 År – En Publikation