verticalline
konstprojektline
theirrationalprojekt-linje
manufacturingheroes-line
hjaltarivivalla-line
Drawing workshop Vivalla

Foto: Paula UrbanoHjältar i Vivalla är ett konstnärligt projekt som förvandlar destruktion till konstruktion, av Alessandra Di Pisa och Robert Stasinski.

Projektet tar form genom samtal och workshops i syfte att lyfta ungas drömmar och visioner och att gestalta dessa som egengenererade motberättelser. Projektet tar sin utgångspunkt i den amerikanska antropologen Scott Atrans studier av jihadister och självmordsbombare, med syfte att förstå vad som lockar till radikalisering. Atrans tes är att om unga människor tillåts drömma om och visualisera sina möjligheter, så bidrar det till mindre känsla av utanförskap och maktlöshet, samtidigt som känslan av handlingsfrihet och egenvärde ökar.

Konstprojektet skapas utifrån en process av dialogisk estetik - en konstriktning som formulerades av amerikanske kritiken Grant Kester år 2005 – som här innebär att den konkreta utformningen och processen för projektet utvecklas i samspel med deltagarna.

Resultatet av en återkommande dialog under 2016-2017, landade i en happening som kom att äga rum på fotbollsplanen i centrala Vivalla och där destruktiva handlingar förvandlades till något konstruktivt och estetiskt, då dessa handlingar utfördes inom ramen för en konstnärlig kontext.

Projektet är finansierat av Kulturbryggan och har drivits i samarbete med Martín Mestanza från organisationen Simon Viva i Vivalla och Folkets Hus och Parker.