verticalline
konstprojektline
theirrationalprojekt-linje
theimagoproject-line
theimagoproject-line2
Work in progress, Jenny Sonesson, Liberala Kvinnor och Malin Schelin, Ja till livet

The Imago Project, 2015
(stillbild från video)
Kamera: Alessandra Di Pisa, Robert StasinskiVad händer när två åsiktsmotståndare möts i kärleksterapi?

The Imago Project syftar till att bygga rumsliga situationer för värdebaserade, kulturella olikheter genom experiment med alternativa kommunikationsformer mellan åsiktmotståndare. Samtalet söker en ny form bortom det klassiska, polemiska debattformatet där retorik ofta polariseras och blir ett medium bortom försoning och istället ett eget slutet system.

Verket ledsagads av en terapeut inom Imagodialog – en dialogform som använder sig av metoder såsom validering och spegling, i syfte att verbalisera och medvetandegöra vad som sägs på bägge sidor. Projektet är inspirerat av den amerikanska antropologen Scott Atran, författare till boken Talking to the Enemy.

I detta samtal möts Jenny Sonesson, tidigare verksam inom Liberala Kvinnor, nuvarande ledarskribent på Dagens samhälle och Göteborgsposten och Malin Schelin, informationsansvarig på Ja till livet. Samtalet utgick ifrån aborträtten och leddes av Håkan Matsson, samtalsterapeut och expert inom Imagodialog.

Projektet genomfördes i samarbete med Robert Stasinski.