verticalline
uppdraglinje
undervisninglinje

Alessandra Di Pisa har sedan 2007 undervisat i konstnärliga metoder, konstteori och designprocesser.Malmstens Linköpings universitet, Universitetslektor
Visuell kommunikation och gestaltning

2016-

Dessa kursmoment syftar till att utforska konstnärliga idéer, frågeställningar och uttryck. Kurserna tillhandahåller introduktion i, orientering om, samt reflektion kring tillämpning av olika visualiseringstekniker.KTH Medieteknik och interaktionsdesign, Lärare
Reflekterande design processer

2009-2018

Kursen Reflekterande designprocesser tillhandahåller grundläggande kunskaper i designprocessens olika steg. Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser.Berghs School of Communication, Course Director
Visual Cultural History

2013-2014

Why have different “–isms” in art and design emerged at specific moments in history, and what do they express? What is the “look” of modernity and why? The course provides an overview of the evolution of Western (European and North American) visual arts, design and industrial culture during the 20th Century. Its aim is to make the student better versed in the key creative visual styles and references of our modern and postmodern world, and to help the student understand how these styles reflect important social, economic, political and technological developments.KTH Arkitekturskolan, Lärare
Konstnärliga metoder och verktyg

2007-2013

Konstkursen kombinerar konceptuellt tänkande med visuell gestaltning och har som utgångspunkt att utforska konstnärliga processer som på ett eller annat sätt knyter an till den arkitektoniska praktiken. Exempelvis har relationen mellan det privata och det offentliga har undersökts. Studenterna har även fått i uppgift att skapa platsspecifik konst, olika estetiska uttryck som står i direkt kontakt med sin omgivning, som påverkas av den eller som har till syfte att påverka den. De Internationella Situationisterna har också varit en stor inspirationskälla, med sitt utforskande av stadens psykologiska inverkan på individen samt den enskilde individens möjlighet att sätta ett avtryck på sin stad.Gerlesborgsskolan i Stockholm, Gästlärare
Konstteori med inriktning på konceptuell konst

2016

Efter kursen ska studenterna uppvisa en god förståelse för konceptkonstens teoretiska grunder, samt kunna härleda dess utveckling inom ramen för den västerländska konsthistorien, liksom analysera vilken relevans konceptkonsten har för samtidskonsten.Gerlesborgsskolan i Stockholm, Gästlärare
Från grottmålningar till kollektiv matlagning

2014 / 2016

Konsthistorisk kurs som utgår från följande teman: Hur och varför det konstnärliga hantverket och det estetiska uttrycket har förändrats inom den västerländska konsten. Varför skönhetsidealet kom att bli synonymt med bra konst. Hur de tidiga modernisterna lät sig påverkas av tidens nya tekniska framsteg och hur det kom att avspegla sig på deras estetiska uttryck. Från det figurativa mot det abstrakta och reducerade formspråket och den konceptuella konstens framväxt. Postmoderna teorier och samtidskonstens sociala engagemang. Politisk och feministisk konst samt estetiska konstnärliga metoder såsom relationell estetik och postproduktion.

kth_logo
beghs_logo

malmstens_logo beghs_logo