verticalline
konstprojektline
effektivavslappning-line

Effektiv Avslappning

Har du dåligt självförtroende och vill öka din tankeförmåga eller finna inre harmoni? Då har du en unik möjlighet att ta del av "Effektiv Avslappning" som erbjuder en snabbare och effektivare avslappningsmetod. Genom tre olika ljudspår kan du på ett produktivt och verkningsfullt sätt slappna av i en harmonisk miljö.
effektivavslappning_dok3 effektivavslappning_dok4 effektivavslappning_dok1 effektivavslappning_dok2

Utställningsdokumentation: Effektiv Avslappning, Konstfack 2006
Foto: Alessandra Di PisaI sin installation Effektiv Avslappning bjuder konstnären in betraktaren till en miljö som påminner om ett hälsoinstitut med liggfåtöljer, harmoniska färger och mjuka underlag. I tre stationer får besökaren möjlighet att slå sig till ro lyssnandes på ett ljudspår. I lurarna hörs en märklig form av avslappningsövning där just ’effektiv avslappning’ är målet. Verket utlovar en snabbare och effektivare avslappningsmetod utifrån idén om att produktivitet är applicerbart även på det själsliga livet. Det som börjar som en långsam och rogivande avslappning av muskler och sinne, övergår snart till en stressig, uppspeedad variant av avkoppling. Besökaren tvingas anstränga sig maximalt för att orka igenom den förment avslappnande övningen.

Inom psykologin används begreppet ’kognitiv dissonans’ för att beskriva den typ av motsägelsefulla idéer och värderingar som verkets titel hänvisar till, då avslappning per definition är något som motsätter sig ett begrepp såsom effektivitet.

Verket Effektiv Avslappning knyter även an till det som kommit att kallas för ’wellnessyndromet’ – ett begrepp myntat av Carl Cederström och André Spicer. Wellnesskulten syftar till den utsatthet som individen står inför då de sociala kraven att maximera det egna välbefinnandet tar över och sökandet efter det perfekta tillståndet leder till en negativ situation.


Effektiv Avslappning

4 min. 42 sek.


I tider av stora påfrestningar och förändringar har det visat sig vara mycket effektivt att använda sig av avspänning och mental träning för att frigöra energi och stimulera konstruktiv, kreativt tänkande.

Att kunna slappna av är i dag en nödvändig kompetens för att kunna hantera sig själv så gynnsamt som möjligt i ett samhälle som rusar fram som ett höghastighetståg, där alla förväntas vara högpresterande - hela tiden.

Den som upplever att livet är fyllt av krav och förväntningar, omöjliga att orka eller hinna uppfylla lever med ett ständigt stresspåslag. Många känner igen symptom som spännings-
huvudvärk, magbesvär, sömnproblem, retlighet och koncentrationssvårigheter.

Känner du igen dig? Ta då del av Effektiv avslappning! Det är en snabb och effektiv metod anpassad även för den mest stressade själen. På mindre än fem minuter guidas du in i en övning som hjälper dig att komma till ro.Slappna av och fokusera

4 min. 29 sek.


En stunds avslappning ger dig en djup vila och en känsla av återhämtning. Den kan användas för att samla kraft inför olika uppgifter. Din koncentrationsförmåga och ditt minne blir allt bättre. Du får mer energi och känner dig lugnare och gladare. Du har lättare att påverka dig själv i stressande situationer. Du förstår dina egna känslor och reaktioner bättre. Du får en större medvetenhet om det egna jaget och får bättre självinsikt, ser dina möjligheter tydligare och blir känsligare för kroppens signaler.

Slå dig ner, slappna av och lär dig fokusera på bara fyra och en halv minut!Mental träning – ökat självförtroende

12 min. 34 sek.


Grunden för mental träning är avslappning. I ett avslappnat tillstånd är du väldigt mottaglig för självpåverkan.

Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation du föreställer dig, kan du med visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat genomförande. I hjärnan lagras på detta sätt minen av framtiden.

Målinriktad träning innebär att du redan i förväg gör dig en föreställning av hur du gör, känner och tänker när du når eller har nått ditt mål. Det är så här alla elitidrottsmän jobbar sig uppåt i karriären och på prispallen. Men denna form av mental träning kan du använda inom livets alla områden. Som när du vill förbättra din självkänsla, öka kreativiteten och intuitionen. Med hjälp av mental träning kan du lära dig att påverka yttre och inre stress. Du kan öka din koncentration och förbättra minnet, du kan ta tillvara och utveckla dina förmågor och talanger.

Kvaliteten på dina tankar bestämmer kvaliteten på ditt liv.

Lär dig mental träning – tanken och bildens kraft!