verticalline
konstprojektline
theirrationalprojekt-linje
theimagoproject-line
workinprogress-linje
Work in progress, Jenny Sonesson, Liberala Kvinnor och Malin Schelin, Ja till livet

Work in progress,
(stillbild från video)
Kamera: Alessandra DiPisa, Robert StasinskiThe Imago Project syftar till att skapa förståelse för värdebaserade, kulturella olikheter genom experiment med alternativa kommunikationsformer mellan åsiktmotståndare. Istället för att mötas i ett polemiskt debattformat där åsikter ofta polariseras, ledsagas samtalet av en expert på Imago-dialog – en dialogform som bl.a. använder sig av metoder såsom validering och speglingar, vilka syftar till att på ett fördjupat plan medvetandegöra det som sägs. Projektet är inspirerat av den amerikanska antropologen Scott Atran, författare till boken Talking to the Enemy.

I detta samtal möts Jenny Sonesson, tidigare verksam inom Liberala Kvinnor och Malin Schelin, informationsansvarig på Ja till livet, kring frågor som rör aborträtten. Samtalet leds av Håkan Matsson, expert på Imago-dialog.

Projektet skapas i samarbete med curatorn Robert Stasinski.