verticalline
uppdraglinje
lectureline

Alessandra Di Pisa föreläser regelbundet inom utbildning och på konstinstitutioner och företag. Föreläsningarna skräddarsys efter önskemål. Nedan ges ett urval av populära teman och tidigare uppdragsgivare:


kurser

Foto: Katja AglertVisuell Intelligens

Vi lever i en visuell värld, men de flesta av oss tar seendet för givet. För att kunna hantera omvärldens alla intryck på ett korrekt sätt, behöver vi träna vår visuella intelligens. Vår utbildning i seendets konst erbjuder just detta på ett underhållande och engagerande sätt. Vi levandegör historisk och samtida konst genom exempel och övningar som fördjupar deltagarnas visuella kunskap, precision och kommunikation. Konsten lär oss nämligen att inte bara se målningar, skulpturer och installationer på nya sätt, utan även oss själva och de ramar inom vilka vi betraktar omvärlden. Att utveckla sin förmåga att se stora och små detaljer och att korrekt kommunicera vad man ser, ger fördelar både professionellt och i livet i stort.

Föreläsningarna om Visuell Intelligens hålls tillsammans med Robert Stasinski, kulturskribent och konstkommunikatör vid HandelshögskolanDet värdefullt värdelösa

Konstnärer har som få andra lyckats med den alkemiska processen att förvandla intetsägande, värdelösa föremål till statusobjekt med både värde och mening. 1961 vakuumförpackade den italienska konstnären Piero Manzoni sin egen avföring som han sålde enligt det då aktuella priset på guld - 34 euro - en mycket god investering skulle det visa sig, då värdet på Manzonis Artist's Shit ökat med över 3600 % av sitt ursprungliga värde när det 2007 såldes på Sotherby's för 124000 euro. En av Sveriges främsta konstnärer Dan Wolgers blev 1993 anmäld för förskingring av Liljevalchs Konsthall och förvandlade brevet med domen till ett värdepapper som han sålde för 20 000kr. Låt dig inspireras av denna föreläsning där vi tittar närmre på konstens magiska förmåga att skapa ekonomiskt värde.Arbete och Arbete

Vad definierar ett arbete, i form av ett lönearbete? Vad definierar ett arbete, i form av ett konstverk? Kan lönearbete vara ett konstverk och kan konst vara ett lönearbete? Vad är skillnaden och vad är likheterna mellan arbete och konst? Dessa är några av de frågor som aktualiserades i och med industrialiseringens framfart för hundra år sen och dessa frågor är återigen aktuella i den post-industriella samtiden. I denna föreläsning suddas den traditionella gränsen ut mellan arbete och konst.Varför blev konsten så ful?

Konst är något alla har en relation till, i alla kulturer på jorden. För de flesta är bra konst synonymt med vacker konst, medan dålig konst är ful. Hur kan det då komma sig att så mycket konst idag är så konstig, provocerande och ful? Inom ramen för föreläsningen Varför blev konsten så ful? läggs fokus på de konstnärer som vågat bryta mot den traditionella konsten för att istället våga prova okänd mark och erövra nya estetiska uttryck. Vi kommer med vägledning av dessa konstnärer tillåta oss att se bortom det vackra och öppna dörrarna för den fula och provocerande konsten, för att se vad den har att erbjuda annat än att bara väcka avsky.Den fria konsten – en förutsättning för ett demokratiskt samhälle

Enligt FNs rapportör för kulturella rättigheter Farida Shaheed är det ur ett samhällsperspektiv av yttersta vikt med konstnärlig frihet, något som hon kopplar till yttrandefrihet, vilket i sin tur är en grundbalk i ett demokratiskt samhälle. Med andra ord är den fria konsten en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Men kan och bör konsten verkligen få ge uttryck för vad som helst? Var går egentligen gränsen för vad som är acceptabelt att skapa i konstens namn?Konstskandal!

Då och då inträffar en medialt saftig konstskandal som provocerar och fascinerar allmänhet och makthavare. Ingen lämnas oberörd, alla har en åsikt och många frågor lämnas obesvarade. Varför är detta konst? Vad har konstnären för syfte? Vad är nyttan med det? Varför ska denna konst bekostas av samhället? Borde detta ens få skapas? Vad kan vi lära oss av verket, vad kan vi lära oss av skandalen? Föreläsningen besvarar dessa frågor och många fler genom att belysa några av de mest välkända konstskandalerna i Sverige och internationellt. Föreläsningen ger en bredare bild av konstskandalerna än vad media brukar ge med en spännande blandning av idéer från psykologi, sociologi, konsthistoria och politik.Från grottmålningar till kollektiv matlagning
- en snabbspolning genom konsthistorien

Följ med på en spännande konstresa genom historien med start i Lascuax, Frankrike och grottmålningarna 20 000 f.Kr. via den traditionella målarkonsten för att landa i det som kallas samtidskonst. Under resans gång låter vi oss inspireras av några av tidernas mest framstående konstnärer vars förmåga att tänka utanför boxen har resulterat i helt unika konstverk som kan lära oss att se och tänka i nya banor. Föreläsningen syftar till att ge förståelse för hur konstens syfte och uttryckssätt har förändrats i takt med de förändringar som samhället har genomgått.Det manliga konstnärsgeniet – EN MYT!

Konsten är full av kvinnor, deras kroppar smyckar konstmuseer runt om i världen. Men nästan enbart finns där män representerade som konstnärer. Kan det vara så att män har tallang för det kreativa skapandet, medan kvinnorna har fallenhet för att låta kläderna glida av kroppen? Självklart inte! Länge har begreppet konstnärsgeni varit synonymt med det manliga könet, men tack vare ny forskning kan vi idag skriva om konsthistorien. Låt dig inspireras av denna föreläsning som lyfter fram den kvinnliga skaparkraften.Samtidskonst med fotografi i fokus

Fotografiet, som uppfanns under den industriella revolutionen på 1800-talet präglar idag vår vardag mer än någonsin. Fotografiets unika förmåga att fånga rörelse, skapa en spännande historia, ett minne eller en generell sanning gör den till dagens kanske viktigaste konstnärliga teknik. Dess utveckling har löpt både parallellt med och i nära samklang med den moderna konsten, politiken och samhällets hypersnabba utveckling. Denna föreläsning tar dig med på en medryckande introduktion till fotografiets vindlande vägar från de tidigaste fotogrammen, genom 1900-talets intresse för det verkliga till dagens digitala tekniker där allt är möjligt att konstruera, manipulera och distribuera.Konst kontra Reklam

Högkultur kontra lågkultur, den ädla konsten kontra den kommersiella, är vanliga uppfattningar som sprids. Men är det verkligen så enkelt? I denna inspirerande föreläsning kommer vi att se hur konst och reklam har fler beröringspunkter med varandra än man först kan tro. Inte bara till sin yttre form, konst och reklam har även ofta lånat konceptuella tankesätt från varandra. Konstnärer har genom historien använt sina konstnärliga talanger för att sprida propagandistiska budskap, religiösa liksom politiska. Reklammakare har å sin sida utnyttjat konstnärliga metoder för att skönja kulturell status åt ett varumärke. Med andra ord, konst och reklam korsbefruktar varandra och det är i tvärsnittet mellan dem som denna föreläsning tar sin utgångspunkt."Föreläsningen var mycket uppskattad. Det som särskilt uppskattas är det allmänbildande momentet i dina föreläsningar och att du gör ämnet intressant."
Anders Johansson, SPP"Än en gång vill jag rikta ett stort tack till dig för dina superintressanta föreläsningar."
Gunnel Torstensson, Socialstyrelsen"Mycket inspirerande!"
Jan Tallroth, Jung von Matt.exedsse_logo
fargfabriken_logo
ettelva_logo
skandia_logo
ibm_logo
sida_logo
sida_logo
socialstyrelsen_logo
spp_logotype
historiskamuseet_logo
bonniers_logo
kalmarkonstmuseum_logo
sodertortnshogskola_logotyp
konstfack_logotyp
malmstens_logo
beghs_logo
kvit_conference_logo
nida_art_colony_logo
gerlesborgsskolan_logo
nyckleviken_logo
domen_logo
balettakademien_logo
sigtunafolkhogskola_logo
sigtunafolkhogskola_logo
studio44_logo